Poverty and Old Age in Scandinavia: A Problem of Gendered Injustice? Evidence from the 2010 GERDA Survey in Finland and Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Nygård, Camilla Härtull, Annika Wentjärvi, Susanne Jungerstam
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Social Indicators Research
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
eISSN: 1573-0921

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:31