Aktiivisen ikääntymisen muodot, mahdollisuudet ja esteet Pohjanmaalla GERDA-kyselyaineiston valossa.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård
Förläggare: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Yhteiskuntapolitiikka
Volym: 81
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 576
Artikelns sista sida, sidnummer: 585
eISSN: 1458-6118

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:50