Terveysalan opettajan käsikirja

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Terhi Saaranen, Meeri Koivula, Heidi Ruotsalainen, Carola Wärnå-Furu, Leena Salminen
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Tietosanoma
ISBN: 978-951-885-398-8

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:31