Continuity and Discontinuity : Chronological and Thematic Development in Isaiah 40-66

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Green
Förläggare: Svenska exegetiska sällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svensk exegetisk årsbok
Volym: 81
Artikelns första sida, sidnummer: 271
Artikelns sista sida, sidnummer: 273
eISSN: 2001-9424


Nyckelord

Bible, Book of Isaiah

Senast uppdaterad 2019-26-08 vid 05:43