Topics in catalysis. Bridging organic chemistry and heterogeneous catalysis

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin, Tiina Saloranta
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Springer
Volym: 59
Artikelns första sida, sidnummer: 1095
Artikelns sista sida, sidnummer: 1265
ISSN: 1022-5528

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:44