Exploring the Impact of Interface Signs’ Interpretation Accuracy, Design, and Evaluation on Web Usability: A Semiotics Perspective

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Nazrul Islam, Franck Tetard
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Systems and Information Technology
Volym: 16
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 250
Artikelns sista sida, sidnummer: 276

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 04:38