From West Africa to the Caribbean: The Making of a Radical African Atlantic

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Redaktörer: Bernhard H. Bayerlein, Kasper Braskén und Uwe Sonnenberg
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Internationales Willi Münzenberg Forum
Moderpublikationens namn: Globale Räume für radikale transnationale Solidarität. Beiträge zum Ersten Internationalen Willi-Münzenberg-Kongress 2015 in Berlin
Artikelns första sida, sidnummer: 404
Artikelns sista sida, sidnummer: 416
ISBN: 978-3-00-059381-9


Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:19