Video Transcoding Time Prediction for Proactive Load Balancing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tewodors Deneke, Habtegebreil Haile, Sebastien Lafond, Johan Lilius
Redaktörer: Touradj E, Shipeng L, Houjun W, Jie Y
Förläggare: IEEE International Conference on Multimedia and Expo
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: IEEE international conference on multimedia and expo
Förläggare: IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
Moderpublikationens namn: IEEE International Conference on Multimedia and Expo
Seriens namn: IEEE International Conference on Multimedia and Expo
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
ISSN: 2330-7927


Nyckelord

Load balancing, load prediction, Video transcoding

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:58