Broad-spectrum noncompetitive immunocomplex immunoassay for cyanobacterial peptide hepatotoxins (microcystins and nodularins)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: S. Akter, M. Vehniäinen, L. Spoof, S. Nybom, J. Meriluoto, U. Lamminmäki
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Analytical Chemistry
Volym: 88
Nummer: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 10080
Artikelns sista sida, sidnummer: 10087
eISSN: 1520-6882

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:37