Exploring the Spread of Marketization Discourse in the Nordic Folk Church
Context

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Moberg
Redaktörer: Frans Wijsen, Kocku von Stuckrad
Förlagsort: Leiden
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion
Seriens namn: Supplements to Method & Theory in the Study of Religion
Nummer i serien: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 259
ISBN: 9789004309166
eISBN: 9789004309180
ISSN: 2214-3270


Nyckelord

Discourse analysis, Evangelical Lutheran Church of Finland, religious change

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:10