Reforming Local Councils and the role of Councillors: A Comparative Analysis of Fifteen European Countries

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Lidström, Harald Baldersheim, Colin Copus, Eva Marin Hlynsdottir, Pekka Kettunen, Daniel Klimovsky
Redaktörer: Sabine Kuhlmann, Geert Bouckaert
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Palgrave Macmillan
Moderpublikationens namn: Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. National Trajectories and International Comparisons
Artikelns första sida, sidnummer: 287
Artikelns sista sida, sidnummer: 300
ISBN: 978-1-137-52547-5
eISBN: 978-1-137-52548-2

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:40