Book review: Implementing public policy by Michael Hill and Peter Hupe

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Administration
Tidskriftsakronym: SJPA
Volym: 20
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 124
eISSN: 2001 - 7413


Nyckelord

implementation

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 01:13