Familjen i poesialbumen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson B
Förläggare: Museum Tusculanums Forlag
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Etnologiske studier
Volym: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 161
Artikelns sista sida, sidnummer: 176

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:16