Review of Benjamin L. Berger: Law's Religion. Religious Difference and the Claims of Constitutionalism

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pamela Slotte
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Religious Studies Review
Volym: 43
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 152
eISSN: 1748-0922

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:26