Vikten av politisk kunskap i en demokrati

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Ikaros
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 3

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:16