Från förhandlingsfrihet till förhandlingsbundenhet – ansvarsgrundande förklaringar och beteenden i prekontraktuella tvåpartsförhållanden. Lectio præcursoria.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Klami-Wetterstein
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland rf.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volym: 2016
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 485
Artikelns sista sida, sidnummer: 490
eISSN: 0040-6953

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:47