Om "Suppés uvertyr" för hornseptett

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Lagerspetz
Förläggare: Suomen etnomusikologinen seura
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Musiikin suunta
Volym: 40
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:19