Rosenius och Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: LarsOlov Eriksson, Torbjörn Larspers
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
Moderpublikationens namn: Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
Seriens namn: Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen, II ny följd
Nummer i serien: 74
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 140
ISBN: 978-91-7580-843-7


Nyckelord

church history, Theology

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:45