Teaching Many-Core Programming

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leonidas Tsiopoulos, Fareed Ahmed Johkio, Georgios Georgakarakos, Andreas Dahlin, Johan Lilius
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: 10th European Workshop on Microelectronics Education, EWME 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISBN: 9781479940158

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 04:32