Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7580-791-1


Abstrakt

Bernice Sundkvist, professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi, fyller 60 år i mars 2016. Med denna festskrift – Den kommunikativa kyrkan – firas och uppmärksammas hennes akademiska gärning. Bokens fjorton artiklar har skrivits av ett urval av de akademiska kollegor och vänner som genom årens lopp har kommit i kon­takt med och sam­arbetat med professor Sundkvist.

Den kommunikativa kyrkan är dock mer än en hyllning till en person. Den är samtidigt ett öppet samtal om kyrkans kommunikativa närvaro i samtiden. Kyrkan kommuni­cerar genom att vara kyrka – i sina olika kommunikativa handlingar. Artiklarna i boken behandlar därför allt från kyrklig självförståelse, predikans möjligheter, gudstjänstfirande och -deltagande till diakoni, själavård, psalmsång och förböner.

Boken vill inte bara tala om kommunikation, utan också reflektera över vad det är att kommunicera och hur man kommunicerar. ”Att reflektera över vad man gör och talar om” kunde sägas vara ett livsmotto för Bernice Sundkvist. Denna aspekt marke­ras i Den kommunikativa kyrkan genom att bu­ketten av artiklar omsluts med tankar om och kring ett sådant livsmotto.


Nyckelord

homiletics

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:08