Characterization of enzymatic activity of MlrB and MlrC proteins involved in bacterial degradation of cyanotoxins microcystins

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dziga D, Zielinska G, Wladyka B, Bochenska O, Maksylewicz A, Strzalka W, Meriluoto J
Förläggare: MDPI
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Toxins
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 2072-6651

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:42