Kierkegaard's works of love reflected through the lens of caring

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Marie Thorkildsen, Katie Eriksson, Maj-Britt Råholm
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: International Journal for Human Caring
Volym: 18
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 41

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:20