An Assessment of the Semiotic Interface Sign Design and Evaluation (SIDE) Framework

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Nazrul Islam, Harry Bouwman
Förläggare: TUCS Technical Report
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:30