Cardiomyocyte progenitor cell mechanoresponse unrevealed: strain avoidance and mechanosome development

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Arianna Mauretti, Noortje A. M. Bax, Mieke H. van Marion, Marie José Goumans, Cecilia Sahlgren, Carlijn V. C. Bouten
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Integrative Biology
Volym: 8
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 991
Artikelns sista sida, sidnummer: 1001
eISSN: 1757-9708

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:44