Julfreden i Åbo - en hundraårig tradition

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: SLEF-Media
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Vinterblommor
Volym: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Nyckelord

church history, theology

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:25