On the intracellular release mechanism of hydrophobic cargo and its relation to the biodegradation behavior of mesoporous silica nanocarriers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: von Haartman E, Lindberg D, Prabhakar N, Rosenholm JM
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: European Journal of Pharmaceutical Sciences
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 27
ISSN: 0928-0987
eISSN: 1879-0720

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:56