Judarna och toleransens psykohistoria i storfurstendömet Finland 1825–1917

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 47
ISBN: 978-952-12-3375-6
ISSN: 0355-6069

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:09