Attitudes toward immigration and the neighborhood effect

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Staffan Himmelroos, Mikko Leino
Förläggare: Migration Institute of Finland
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Siirtolaisuus - Migration
Volym: 43
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
eISSN: 1799-6406

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:12