Indoor air problems and hoarseness in children

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emma Kallvik, Tuula Putus, Susanna Simberg
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Voice
Tidskriftsakronym: J Voice
Volym: 30
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 113
eISSN: 0892-1997

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 02:55