Splittring utifrån eller väckelse inifrån? : Studentmissionens uppkomst ur ett historiebruksperspektiv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tove Höglund
Redaktörer: Kurt E. Larsen
Förlagsort: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Moderpublikationens namn: Historiebruk i väckelseforskningen
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 58
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 169
ISBN: 978-91-89515-25-3
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history, Collective memory, identity, Religious uses of history, Separation, Theology

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:31