Lapseen seksuaalista kiinnostusta tunteva asiakas: tuloksia nettikyselystä ammattilaisten valmiuksista.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alanko Katarina, Häikiö Jenni, Jahnke Sara, Santtila Pekka
Förläggare: Suomen Psykologinen Seura
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Psykologia
Volym: 50
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 53


Abstrakt

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin Suomessa toimivien hoito- ja rikosseuraamusalojen ammattilaisten kokemuksia ja valmiuksia työskennellä potilaiden kanssa, jotka tuntevat seksuaalista mielenkiintoa lapsia kohtaan. Kyselyyn vastasi 352 ammattilaista, joista valtaosa oli psykologeja, lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Tulokset osoittivat, että noin 20 prosentilla oli kokemuksia kyseisen potilasryhmän hoidosta ja että vastaajat kokivat varsinkin osaamiseen liittyviä mutta myös henkilökohtaisia puutteita valmiuksissaan. Lisäksi tulokset heijastivat systemaattisen tiedon ja verkoston puutetta ja sellaisten tarvetta, jotta tätä potilasryhmää parhaiten voidaan hoitaa.

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:27