Parallel flow accumulation algorithms for graphical processing units with application to RUSLE mode

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Sten, Harri Lilja, Jari Hyväluoma, Jan Westerholm, Mats Aspnäs
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Computers and Geosciences
Volym: 89
Artikelns första sida, sidnummer: 88
Artikelns sista sida, sidnummer: 95
eISSN: 1873-7803

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:51