The Political Economy of Austerity and Human Rights Law

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förläggare: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Institute for Human Rights Working Paper Series
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:14