Gender differences in the prevalence of smoking symptoms in smokers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Hanna Udd, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 29
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 588
Artikelns sista sida, sidnummer: 591

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:58