Rigorous tests of gene-environment interactions in a lab study of the oxytocin receptor gene (OXTR), alcohol exposure, and aggression

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Devon Loparo, Ada Johansson, Hasse Walum, Lars Westberg, Pekka Santtila, Irwin Waldman
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics
Volym: 171
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 589
Artikelns sista sida, sidnummer: 602

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:51