Global Ambitions, Structural Constraints and Marginality as a Choice: The International Trade Union Committee of Negro Workers

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Redaktörer: Holger Weiss
Förlagsort: Leiden - Boston
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: International Communism and Transnational Solidarity: Radical Networks, Mass Movements and Global Politics, 1919-1939
Seriens namn: Studies in Global Social History
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 318
Artikelns sista sida, sidnummer: 362
ISBN: 9789004324817
eISBN: 9789004324824

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:53

Dela länk