Små stora berättelser. [Recension av Elin Wägner; Angnes von Krusenstjerna; Stig Dagerman; Moa Martinson: Noveller (2015)]

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Läscentrum
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Lysmasken

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:38