Ratiometric sensing and imaging of intracellular pH using polyethyleneimine-coated photon upconversion nanoprobes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Näreoja T, Deguchi T, Christ S, Peltomaa R, Prabhakar N, Fazeli E, Perälä N, Rosenholm JM, Arppe R, Soukka T, Schaeferling M
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Analytical Chemistry
Volym: 89
Artikelns första sida, sidnummer: 1501
Artikelns sista sida, sidnummer: 1508
ISSN: 0003-2700
eISSN: 1520-6882

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 07:00