Finns det en feminisering av fattigdomen bland de äldre i Finland?: Könsskillnader i fråga om objektiv och subjektiv fattigdom bland äldre personer i Österbotten

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Härtull, Mikael Nygård
Publisher: Sosiaalipoliittinen yhdistys, Sosiaalityön tutkimuksen seura
Publication year: 2014
Journal: Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
Volume number: 22
Issue number: 1
Start page: 35
End page: 52


Abstract

Under 2000-talet har fattigdom bland äldre, och i synnerhet äldre kvinnors ekonomiska situation, aktualiserats i samhällsdebatten. I den här artikeln undersöks könsmässiga skillnader i fattigdom bland äldre för att öka förståelsen för denna problematik ur en finländsk synvinkel. Frågeställningen är dels huruvida skillnader i objektiv respektive subjektiv fattigdom existerar mellan äldre kvinnor och män, dels hur stor betydelse könsvariabeln, vid sidan av andra rimliga förklaringar, har för förekomsten av fattigdom bland äldre. Undersökningen grundar sig på material ut databasen Gerda 2010 och omfattar 65-, 70-, 75- och 80-åringar i Österbotten i Finland. Resultaten visar att det finns könsskillnader till kvinnornas nackdel både när det gäller objektiv (dvs. inkomstbaserad) och subjektiv (dvs. upplevd) fattigdom, men att dessa skillnader är mindre påtagliga när det gäller den subjektiva fattigdomen.


Last updated on 2019-11-11 at 03:23