Loess and life out of Earth?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svirčev Z., Nikolić B, Vukić V, Marković SB, Gavrilov M, Smalley IJ, Obreht I, Vukotić B, Meriluoto J
Förläggare: Pergamon
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Quaternary International
Volym: 399
Artikelns första sida, sidnummer: 208
Artikelns sista sida, sidnummer: 217
eISSN: 1873-4553

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:38