Skeppsbyggnadsavtalets rättsliga karaktär och särdrag

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2016
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Issue number: 4
Start page: 417
End page: 455

Last updated on 2019-13-11 at 03:27