Nordic alcohol policy in Europe: The adaptation of Finland´s, Sweden´s and Norway´s alcohol policies to a new policy framework, 1994-2013

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Karlsson
Förläggare: National institute for health and welfare
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-302-306-2

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 04:35