Choosing the target loci: heat shock factors HSF1 and HSF2 as regulators of cell stress and development

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anniina Vihervaara
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3080-6

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:30