Infödda och invandrade ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Kvalitet, kvantitet och kommunikation i den nordiska lärarutbildningen

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Granit, H.
Redaktörer: Lisen Häggblom, Irmeli Palmberg, Kristina Ström
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Faculty of Education, Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning
Seriens namn: Rapport / Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi
Nummer i serien: 19
ISBN: 952-12-1667-0
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:49