Infödda och invandrade ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Kvalitet, kvantitet och kommunikation i den nordiska lärarutbildningen

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Granit, H.
Editors: Lisen Häggblom, Irmeli Palmberg, Kristina Ström
Place: Vasa
Publication year: 2006
Publisher: Faculty of Education, Åbo Akademi University
Book title: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning
Title of series: Rapport / Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi
Number in series: 19
ISBN: 952-12-1667-0
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-31-05 at 05:48