Hurreja och Uralapor. Finlandssvenska ungdomars upplevelser av konflikter med finska ungdomar

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nyman-Kurkiala, P., & Kurkiala, P. H.
Publiceringsår: 1997
Tidskrift: Nuorisotutkimus
Volym: 15
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 38

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 06:50