Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt”

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Nyman-Kurkiala
Redaktörer: Mikael Nygård
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2003
Förläggare: Svenska yrkeshögskolan
Moderpublikationens namn: Ungdomsvillkor i brytningstid. Om ungdomskultur och levnadsförhållanden på landsbygden
ISBN: 952-5074-36-6
ISSN: 1455-8122

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 06:52