Invandrarungdomars och infödda ungdomars erfarenheter av övergången mellan studier och arbetsliv

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: H. Granit, P. Nyman-Kurkiala
Editors: Lisen Häggblom, Irmeli Palmberg, Kristina Ström
Place: Vasa
Publication year: 2006
Book title: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 19
ISBN: 952-12-1667-0
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-04-06 at 04:28