Invandrarungdomars och infödda ungdomars erfarenheter av övergången mellan studier och arbetsliv

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: H. Granit, P. Nyman-Kurkiala
Redaktörer: Lisen Häggblom, Irmeli Palmberg, Kristina Ström
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2006
Moderpublikationens namn: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 19
ISBN: 952-12-1667-0
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:28

Dela länk