Att inte ge upp skolan - en kartläggning av riskfaktorer för utslagning av elever inom yrkesutbildningen

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Nyman-Kurkiala, L Lindholm, K Ström, G Jungerstam.
Editors: Häggblom Lisen ; Palmberg Irmeli ; Ström Kristina
Publication year: 2006
Book title: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildningskongressen
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 19
ISBN: 952-12-1667-0
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-20-01 at 04:21